The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Organizace Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain bude v roce 2017 pořádat druhý ročník rezidenčního programu ve veřejném prostoru. Poskytne finanční a technickou podporu.

Vybraný uchazeč získá maximální flexibilitu a ideální podmínky pro realizaci svého projektu. Laureát poprvé navštíví Lucembursko na podzim 2016, aby poznal jeho veřejný prostor. Poté bude vyzván o sestavení první osnovy projektu a délka samotného období rezidence se nakonec přizpůsobí povaze projektu (maximálně však 12 měsíců).

Rezidenční program je otevřen individuálním umělcům i kolektivům, kteří si přejí rozvíjet své aktivity v kontextu nové, profesionální tvorby. Způsob uměleckého vyjádření je volný, ale je požadováno, aby kandidáti disponovali magisterským titulem (či ekvivalentem) v oblasti umění k začátku rezidence, anebo předložili důkaz o aspoň tříleté tvůrčí a výstavní praxi. Rovněž by měly dobřé ovládat angličtinu, francouzštinu nebo němčinu. Po dobu rezidence musí mít platné vízum.

Podpora chystaného projektu dosáhne nejvýše 15 000 eur. Umělec bude navíc ubytován v centru Lucemburku, v soběstačném bytě a obdrží 500 eur na každých 14 dní. Umělecký honorář bude činit 2 500 eur.
Uzávěrka přihlášek je 16. února 2016.

W: 
www.casino-luxembourg.lu/en/Artist-residencies/International-artist-in-residence-programme-in-the-public-space-Call-for-entries

Zdroj: www.on-the-move.org

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800