The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Nabízí nepolitický, kulturní a tvůrčí prostor v íránském Teheránu. Vítáni jsou umělci, kurátoři, badatelé, spisovatelé a filmaři, přičemž má být ve výsledku podpořen interkulturní dialog a umělecká tvorba. Rezidence pokryje většinu potřebných nákladů, částečně i materiál.
Představuje příležitost pro výzkum, experimentování, umělecký růst, dialog a výměnu myšlenek, ústící v nové způsoby uvažování, práce a čerstvé přístupy. Potrvá měsíc a pohostí čtyři vybrané uchazeče z jakéhokoli relevantního oboru. Důraz je kladen na vyváženost mezi osobním prostorem a spolupráci s dalšími umělci i interakci s publikem a prostředím, ale také na mnohost perspektiv a úrovní.
Uzávěrka je 15. ledna 2016.
Podrobnosti včetně postupu přihlašování naleznete na webu níže.

W: http://kooshkresidency.com/awards/kooshk-artist-residency-award-kara-2016/
Zdroj: www.on-the-move.org

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800