Stipendijní program MK - přijímáme žádosti na rok 2016

Ministrerstvo kultury odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2016
v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

výběrové řízení

na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely
(dále jen „tvůrčí a studijní stipendia“)
v oblasti profesionálního umění, v oborech:
hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění.


Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31. 3. 2016

Více informací zde

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.