The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Jsme neziskový startup s posláním utvářet kritickou masu lidí, která z Brna udělá skvělé místo pro život. Naším hlavním projektem je Industra, nezávislý prostor pro uskutečňování následováníhodných myšlenek — místo propojující umění, vědu, inovace, poznávání a společenskou odpovědnost.
Hledáme skvělého člověka, který je samostatný, zodpovědný s důsledným přístupem k práci a pozitivním vztahem k výtvarnému umění.

Osobnost, které nechybí:
- nadšení pro rozvoj projektu v neziskovém sektoru
- vysoké organizační schopnosti
- rozvážnost při řešení nejrůznějších situací
- schopnost vést a motivovat tým dobrovolníků
- praktickou zručnost
- příjemné a reprezentativní vystupování na úrovni
- výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem
- komunikativní znalost anglického jazyka, schopnost zpracovat emailovou korespondenci
- praxi v oblasti produkce a organizace eventů
- schopnost dodržování corporate identity celé Industry

Výhodou je:
- VŠ, ŘP
- zcestovalost, nebo zahraniční pracovní / studijní zkušenost
- rychlý a jasný úsudek, schopnost rozhodovat se
- kritické myšlení s citem pro umění
- schopnost zvyšovat pekuniární úspěch galerie
- základní technické a technologické povědomí k realizaci výstav (povědomí např. o tom, jak vzniká vyřezávaná grafika, jaké jsou na trhu nátěrové barvy, technické zapojení projekcí apod.)

Nabízíme:
- poloviční úvazek (s možností navyšování úvazku)
- flexibilní pracovní doba
- práce v mladém kolektivu
- seberealizaci a možnost realizovat vlastní projekt
- vysoký podíl samostatnosti v řízení své vlastní práce
- práce na rychle se rozvíjejícím projektu

Náplň práce:
- zajišťování produkční části galerie (produkce a instalace výstav, doprovodných programů, výzev pro umělce a dalších programů galerie)
- aktivní komunikace s umělci a kurátory
- úzká spolupráce s koncepčním a teoretickým vedením galerie
- komunikace s dodavateli pro zajišťování potřeb výstav
- fundraising − zajišťování protiplnění, výběr projektů vhodných pro finanční podporu
- příprava a administrace grantových žádostí
- správa webu a sociálních sítí galerie
- koordinace a součinnost s ostatními sekcemi Industry

Motivační dopis (maximálně jedna normostrana) a CV zasílejte prosím do 30. 11. 2015.

Více informací o Industře zde:
https://industrabrno.cz/

Více informací o nabízeném pracovním postu:
www.jobs.cz/rpd/1048110392/?rps=233
Galerie Industra Art - konkurz (produkční)
Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on youtube

Zdroj: Vaizard o. p. s.

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800