The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Tranzit.sk je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave. Je súčasťou platformy tranzit.org, siete iniciatív súčasného umenia, ktoré pôsobia nezávisle v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Program tranzit.sk podporuje inovatívne, kritické myslenie a prax so zameraním na vzťah medzi umením a spoločnosťou, interdisciplinaritu a budovanie rôznorodého publika.

Hľadáme programového asistenta, ktorý by s nami pracoval na lokálnych aj medzinárodných umeleckých projektoch. Očakávame od neho schopnosť základného výskumu v rámci prípravy projektov a podieľanie sa na organizačnej, propagačnej a archívnej činnosti – v spolupráci s riaditeľom, projektovým manažérom a kurátormi. Pracovnými jazykmi sú slovenčina aj angličtina. Pracovná doba je odhadovaná na 30 hod./týždeň.
Prihlásiť sa môžu záujemcovia so skúsenosťami v oblasti vizuálneho umenia/dejín a teórie umenia/ kurátorstva/architektúry/urbanizmu/divadla/filmu/ zdelávania v oblasti umenia/sociológie/kultúrnej antropológie alebo iných spoločenských vied (vyžadujeme ukončené minimálne bakalárske vzdelanie).
Čo požadujeme:
- motiváciu
- vynikajúce komunikačné schopnosti, kreativitu, presnosť, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- bezchybnú znalosť slovenského jazyka a dobrú znalosť anglického jazyka
- oboznámenosť, zorientovanosť a záujem o základný výskum v oblasti umenia/kultúry
- organizačné schopnosti
- komunitného ducha
Čo ponúkame:
- skúsenosti a rozvoj vo vysoko profesionálnom a odbornom prostredí
- prácu v medzinárodnom kontexte
- možnosti vzdelávania
- flexibilný pracovný čas
- plat dohodou
Ak máte záujem, zašlite prosím svoj motivačný list (max. 5 000 znakov) a životopis, oboje v ANGLICKOM jazyku, na

adresu:
Petra Balíková, E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uzávierka prihlášok je 1. decembra 2015.
Predpokladaný termín nástupu: január/február 2016.
Vybraní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa bude konať v anglickom jazyku.
Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on youtube

Zdroj: Akce CCA

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800