hrvst

We want to proudly announce pub­lish­ing of lim­ited edi­tion of post­cards with pho­tographs of cho­sen || young-​fresh || authors. It is beau­ti­ful, awe­some and gen­tly binded into a brochure. You may meet par­tic­u­lar post­cards in some cen­tral Euro­pean gal­leries dur­ing your sum­mer vaca­tion. But if you really want all of them in hand, don’t hes­i­tate to order this col­lec­tion on our

kompost.shop

HRVST12
(Mar­tin Kámen, Barbora Bálková, Kristýna Erben­ová, Marek Detko, Eliška Kyselková, Katarína Támová, Petra Hajdů­chová, Dag­mar Vyh­nálková, David Mužík, and 14 others)

HRVST13
(Tomasz Wiech, Jakub Jur­dič, Michaela Pospíšilová-​Králová, Branislav Štěpánek, Andrea Juneková, Zuzana Pus­taiová and 14 others)

HRVST14
(Tomáš Chadim, Barbora Bálková, Greta Blumajerová, Tereza Lukavská, Lenka Bláhová, Wawrzyniec Kolbusz, Jan Viazanička and more)

This col­lec­tion is also avail­able in the best pho­to­graphic gal­leries (for the same price) — their list will be updated

  • Leica Gallery Prague, Škol­ská 28, www​.lgp​.cz
  • Dům Umění města Brna, Mali­novského náměstí, www​.dum​-umeni​.cz
  • Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1, www​.galerieru​dolfinum​.cz
  • Uměleck­o­průmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1, www​.upm​.cz
  • Galerie hlavního města Prahy — Dům u Kamen­ného zvonu, Staroměst­ské náměstí, Praha 1, www​.ghmp​.cz
  • Oblastní galerie Liberec - U Tiskárny 81/​1, Liberec, www​.ogl​.cz
  • Galerie U Rytíře Liberec — Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec, www​.zooliberec​.cz
  • Fotografic — Stříbrná 2, Praha 1, http://​fotografic​.cz/
  • Moravská Galerie, Pražákův palác, Husova, Brno - www​.moravska​-galerie​.cz

You can down­load a pre­view ver­sion of HRVST12 here

PS: … part of the money goes back to the authors as sup­port of their work!

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.