Umělecká rezidence v polské Vratislavi - výzva

Rezidenční program OPEN A.i.R. vyhlašuje pod záštitou projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a ve spolupráci s A-i-R Wro Artist in Residence otevřenou výzvu pro české umělce na rezidenci do polské Vratislavi.

Termín: červen až červenec 2016, 2 měsíce
Termín uzávěrky je 15. 3. 2016.

Plné znění výzvy naleznete zde:
www.depo2015.cz/en/en/open-cally-aktualni-ag25/open-call-pro-ceske-umelce-a498

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.