Vzdělávací program European Diploma in Cultural Project Management 2016 až 2017 přijímá přihlášky

Rezidenční program Oxford Cultural Leaders přijímá přihlášky Rezidence
Program je určen evropským, projektově zaměřeným kulturním manažerům z veřejné i soukromé sféry, kteří disponují aspoň dva roky profesionálních zkušeností s vedením kulturních projektů. Uchazeči by se měli orientovat v evropských státních a regionálních politikách.


Organizován Nadací Marcela Hictera a podporován Radou Evropy, European Diploma by měl stimulovat kulturní rozmanitost a meziregionální výměny jako nástroje k posílení pozice kultury v Evropě i jinde. Pořádán je od roku 1989 a prošlo jím 560 profesionálů.

Jeho hlavní cíl je dvoustranný: a) umožnit kulturním manažerům, kteří již disponují kvalitními manažerskými dovednostmi, lepší kooperaci jejich projektů (identita+kultura+ekonomika) v evropské perspektivě a b) vsunout evropské projekty do rámce regionálních, rozvojových kulturních politik.
Vzdělávací program trvá jeden rok a tvoří ho teorie, praxe a zhodnocení, což je rozloženo do 5 podsložek: 2 rezidenční fáze po 9 dnech (nyní Lucembursko a Albánie), dále praktická etapa v domovské zemi účastníka plus týden v jiném evropském regionu a nakonec vyhodnocovací týden (Delfy, Řecko). Většina nákladů je hrazena organizátorem a partnery.

Přihlášky jsou k dispozici na webu níže a musí být poslány jak mailem, tak poštou do 15. ledna 2016.
W www.fondation-hicter.org
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on youtube

Zdroj: www.culturelink.org

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.