The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Program je určen ředitelům, manažerům a jiným vedoucím osobám z oblasti řízení kultury z celého světa. Proběhne od 10. do 15. dubna 2016.
Rezidenci pořádá Oxford University Museum ve spolupráci se Said Business School. Má představovat odpověď na jasnou zprávu států po celém světě, aby se kulturní organizace ve svém financování nespoléhaly jen na státní zdroje a prokázaly tak svou komerční vyspělost a schopnost přicházet s novými obchodními modely. Čerpá z mnoha expertíz z umění i byznysu a má být svým způsobem jedinečným v sektorech kultury a muzejnictví. Poprvé proběhl v březnu 2015, kdy se v jeho rámci setkala skupina dynamických lídrů, aby experimentovala na poli nových přístupů a nápadů.

Uchazeči by měli jevit zájem o novou definici jejich vůdčí role a definice jejich organizace v době, kdy kulturní sektor čelí novým výzvám. Proaktivní studijní a pracovní prostředí programu by účastníkům mělo umožnit zbavit se starých zvyků a změnit svůj způsob uvažování na konceptuální, kontextuální, organizační i osobní úrovni.

Níže je uveden mail pro zodpovězení dalších dotazů i web s detaily o programu a přihlašovacími formuláři.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. listopadu 2015.
W: www.oxfordaspiremuseums.org/oxford-cultural-leaders
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on youtube

Zdroj: www.culturelink.org

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800