The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Českým centrem v Bruselu a Velvyslanectvím ČR v Belgii, vypisuje výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v Bruselu v období 11. až 26. listopadu 2015. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti výtvarného umění, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky.  

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 600 eur.

Termín uzávěrky je 30. 10. 2015.

Výzva a formulář (dokument MS Word)Výzva a formulář

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800