The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti, vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie se zaměřením na veřejný prostor v Bukurešti v období od 15. listopadu do 15. prosince 2015.

Tvůrčí pobyt je určen mladým umělcům. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti výtvarného umění, architektury a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 eur.

Termín uzávěrky je 8. 10. 2015.

Výzva a formulář žádosti (dokument MS Word)Výzva a formulář žádosti

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800