The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Otevřená výzva pro účast v týdenním rezidenčním modulu Vytváření teritorialit, v rámci projektu Rozumění teritorialitě: identita, místo a vlastnictví. Určena je vizuálním umělcům, designerům, architektům, kurátorům, spisovatelům a dalším, narozeným po roce 1970.

Vytváření teritorialit představuje výzkumný rezidenční program, který zkoumá pojetí a formy teritoriality, myšlené jako přerušovaný vztah mezi obyvateli a územím. Zkoumání se má zakládat na komplexitě, kvalitách území a prostorové, kulturní a společenské udržitelnosti.

Rezidence proběhne v Cittadellarte – Fondazione Pistoletto v italské Bielle, a to pod vedením Giusy Checola. Grant mimo jiné pokryje cestovní náklady až do 300 eur. Uzávěrka je 13. září 2015 a veškeré další informace včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici na oficiálním webu.

W www.cittadellarte.it/unidee/opencallpartners.html

E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800