The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Czech Photo o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy z České a Slovenské republiky k účasti ve 21. ročníku soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo, která se koná pod osobní záštitou prezidenta České republiky, ministra kultury a primátora hlavního města Prahy.
 
Své fotografie přihlašujte on-line, elektronickou přihlášku najdete zde
 
Vyhlášeny jsou následující soutěžní kategorie: Aktualita, Reportáž, Lidé, o nichž se mluví, Každodenní život, Sport, Příroda a životní prostředí, Umění a zábava.
Elektronickou přihlášku a soutěžní fotografie spolu s podepsanou vytištěnou přihláškou a datovým nosičem doručte osobně nebo zašlete do 30. září 2015 na adresu CPP.

 

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800