The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Ivan Pinkava - Znejistění středu [ David Mužík ]

Recenze | Seminář kritiky fotografie | ITF MMX | 2.ročník | David Mužík

Ivan Pinkava | Znejistění středu |  Galerie 5. patro | 8/12/2009 - 16/1/2010


Ivan Pinkava patří k nejznámějším současným českým fotografům. Vystudoval uměleckou fotografii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, nějakou dobu působil jako pedagog na VŠUP a patří mezi zakládající členy Pražského domu fotografie. Je znám zejména pro své černobílé portrétní soubory, které jsou často inspirovány symbolistickou a dekadentní literaturou a klasickým výtvarným uměním. V jeho tvorbě se tak často objevují biblické či mytologické motivy. Známým je i soubor portrétů členů divadelního spolku Teatr Novogo Fronta TNF.

Díla Ivana Pinkavy jsou součástí mnoha českých i světových sbírek a jeho výstavy probíhají po celém světě, např. v USA, Izraeli, Mexiku, Německu, Francii, Itálii, Velké Británii. U nás byla největší výstavou expozice Heroes v roce 2004 v pražské Galerii Rudolfinum, která mu podle časopisu Reflex vynesla místo v desítce nejdůležitějších osobností české fotografie.

"Tento náš svět je uspořádán takovým způsobem, že všude kolem sebe mohu nacházet všechny důvody k beznaději, vidět ve smrti obrácení v nic a žalostné slovo - klíč k nepochopitelné existenci, do níž jsem byl nepochopitelným způsobem vržen."

Tento citát Gabriela Marcela si zvolil Ivan Pinkava jako úvod ke své výstavě, kterou pod názvem Znejistění středu připravil v pražské Galerii 5.patro.

Jeho nový soubor je sice na první pohled odklonem od dosud především figurální tvorby, nicméně na celé dosavadní dílo dokonale navazuje a ve zpětném pohledu působí jako její zcela přirozené vyústění. Pinkava se dosud ve všech svých souborech zabýval vážnými tématy, biblická tématika je mu jako praktikujícímu křesťanovi východiskem pro reflexi světa kolem něj, jehož uchopitelnost je čím dál složitější. Problematika života, stáří, pomíjivosti, důvodu a smyslu existence člověka je vždy přítomná. Více či méně evidentní náznaky na starozákonní příběhy a kořeny západního myšlení najdeme skoro ve všech jeho dílech. Působí jako pevný bod okolo kterého se Pinkavova tvorba točí. Základní prvek, střed, bod nula je sice neuchopitelný, ale vždy patrný. A právě tento střed chtěl Ivan Pinkava svým novým souborem znejistit a podrýt jeho pevné základy. Zánik ... zkáza, zmar a rozklad trvalého jako prostředek k napadení zdánlivé a velmi dočasné jistoty života. Východiskem je až zenová čistota, prázdno, cesta k odhalení pravé podstaty věcí. V tomto bodě se s autorem ocitáme, tady nás zanechá, neboť dalším krokem je už jen naše osobní zkušenost. Pinkava je znám a obdivován pro dokonalou práci s modelem a světlem, kterou bravurně aplikuje i na zobrazované neživé předměty. Ať už se jedná o staré křeslo, které svou majestátností až bere dech, či zašlé molitanové matrace, přehozy nebo kusy dřeva. Předměty hovoří jasnou řečí, jeho pohledem se věci zašlé minulosti mění v symboly věčných pravd a neodvratné zkázy, které jednou podlehne všechno a to bez vyjímky. Pinkava to nám i sobě připomíná bez pózy a přílišného patosu. Nic nevnucuje ani nekřičí - jen konstatuje. Celý soubor je kompaktní a pevně zakotvený myšlenkový celek. Je to kniha, kterou máte chuť číst pomalu a po kouscích si vychutnávat každou stránku.

Pozice Ivana Pinkavy na poli současného moderního umění je v rámci českého rybníčku ošemetná. Je mu často vytýkáno staromilství, patetičnost a důraz na emoce, které jsou často prezentovány jako nedostatek ironického nadhledu. Jakoby vše vážné muselo být neustále dokola ironizováno a vše opravdové zesměšňováno. Jako by už všechno stabilní dávno zesměšněno nebylo a relativizace nebyla jen umělecká zkratka a laciná sázka na jistotu. Z tohoto pohledu se může zdát, že přeci jen ještě v umění existuje tabu a snad je jím právě opravdovost osobního prožitku, schopnost obecného nadhledu a hodnoty, které přetrvají déle než módní trendy a dočasné výstřelky.

David Mužík 2010

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800