The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Vojtěch V. Sláma – Colorjoy – recenzia [Anna Bujňáková]

Vojtěch V. Sláma – Colorjoy – 29. 11. 2013 – 12. 01. 2014

Poetika, špecifický druh romantiky i hravosť a intimita, ktorá sa miesi v celom diele Vojtěcha V. Slámy, dostáva priestor k svojmu vyjadreniu v širokom priestore Domu umenia mesta Brna, kde v týchto dňoch predstavuje svoje fotografie. Voľný cyklus fotografií autora už notoricky pracujúceho so štvorcovým stredným formátom, číta viac ako sto farebných fotografií, ktoré vznikli v časovom rozsahu približne 10 rokov. Názov výstavy a tiež vydaného katalógu skutočne vystihuje atmosféru, akú sa autorovi podarilo zachytiť a príznačne vyzýva diváka, aby si vizuálny zážitok vychutnal.

{gallery}clanky/colorjoy{/gallery}

Vojtěch Sláma už pri cykle Vlčí med, v roku 2004, kedy bol ešte študentom fotografie ITF v Opave, prejavil svoje silne auto-dokumentárne zameranie, ktoré sa naplno rozvinulo v priebehu nasledujúcich 9 rokov. Colorjoy pôsobí slastne, melancholicky i radostne. Je to denník dojmov a zároveň vizuálna novela písana formou automatického záznamu. Aj keď sa jedná o poväčšine dokumentárny záznam života autora, je toto označenie ťažko definovateľné. Jeho dokumentovanie spočíva v silnej subjektivite a v primárne sebareflexívnom premietaní obrazov do skutočnosti pred objektívom. Veci sa snaží zachytiť viac ako ich cití, než aké sú či aké sa zdajú. Tento rámec vytvára už typizovaným formátom a v cykle Colorjoy aj špecifickou prácou s farebnou filtráciou. Aj tá vznikla akousi voľnou asociáciou či náhodou, použitím nájdenej pet fľaše alebo práci s expirovaným filmom.

Cestovanie, náhody a vlastne život sám je najsilnejšou Slámovou inšpiráciou čo osvetľuje aj text uvedený na výstave: „Během jedné z mých cest po Indii, v době čekání na autobus, byl můj Rolleicord ukraden. Prodavač čaje křičel: čór, čór, čór! Ták…, konečně jsem nebyl fotografem. Mohl jsem začít nefotografovat, nežít skrz kameru. O týden později jsem šel na bazar a kamarád z koloniálu mi půjčil bakelitový aparát Agfa Clack 6×6. Čočka jako sklíčko z dětských Primek, dvě clony, dva časy, hledáček upadl. Koupil jsem také další svitky Agfachrome 100 RS s expiračním datem November 1992. Pet-lahve a různé fólie nalezené mezi odpadky, byly jako fotografické filtry dobré dost, dost „indické“. Časem jsem používal i jiné aparáty a potom se zase vrátil k Rolleicordu a Flexaretu. Tímto krátkým příběhem jsem však chtěl říct, že když jsem konečně na chvíli zapomněl, že jsem fotografem, a začal jsem si hrát, ukázala se jiná cesta, jak zaznamenat podstatné věci. Ztráta fotoaparátu v Indii mne přivedla ke způsobu práce, který jsem pak začal používat i v „našem“ světě,“

Cyklus tak obsahuje slnkom zaliate obrazy z diaľok Indie ale aj fotografie zo série American Tourister alebo Hájenka-Půlkov, zasadených do domáceho „typicky českého prostredia“. Jeho časté ironické ladenie v týchto fotografiách ich síce odlišuje od záberov z Indie, jeho výraz sa však stáva tak uceleným, že v kontexte nepôsobia nijak rušivo. Médium fotografie je v autorovom živote plne prítomné a preto aj zjavne inscenované fotografie (ako napr. autoportréty a portréty) pôsobia mimoriadne autenticky vo vzťahu dokumentárnym momentkám či fotografiám architektúry.

Tento vizuálny denník je, zaplnený viac samotnými pocitmi než udalosťami a diváka zoznamuje skôr so sladkou poetikou bežných momentov, ktorá môže pripomínať až náladu starších československých filmov. Slámove fotografie však určite nemožno nazvať citáciou a vo svojich jemne surrealizovaných formách nachádza svoj vlastný vizuálny jazyk.

Colorjoy môžme označiť ako záver jednej etapy, nakoľko ako sám autor uvádza, že chce svoju tvorbu viac objektivizovať, pod vplyvom skúsenosti z prípravy výstavy, kedy opäť nanovo prežíval spomienky a pocítil úskalia takto subjektívnych foriem.

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800