The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

RECENZE: OFF festival Bratislava

Prínosná, prekvapivá, očarujúca, desivá, krásna a bizarná. Súčasná fotografia.

Bratislavský Mesiac fotografie. Platforma prepájajúca rozmanitosť výstavných priestorov prevažne v bratislavskom starom meste za účelom prezentácie fotografického umenia a kryštalizácie pohľadu na toto médium. Odbornej i laickej verejnosti prináša výstavy, workshopy, diskusie a stáva sa tak výraznou mienkotvornou prehliadkou v oblasti fotografie na Slovensku. Spája historizujúci výber prác majstrov fotografie (Rober Capa, Lewis Hine) so selekciou prác najsúčasnejších. Avšak 22. ročník konajúci sa v novembri roku 2012 z môjho pohľadu, až na niektoré výnimky (Nikita Pirogov a Oleg Borodin - Mladá ruská fotografia - Dom umenia, Heinz Cibulka - Open Gallery) neponúkol takmer žiaden čerstvý fotografický zážitok, exaltujúcu výstavu novej tváre a sviežeho prístupu k fotografii. Veľkým to zadosťučinením v tomto smere sa stal OFF_festival, venovaný dnešnej fotografii, paralelne k Mesiacu fotografie prebiehajúci v priestoroch Pistoryho palácu.


Majestátny, šarmom a spustnutou eleganciou nadýchaný palác sa stal miestom syntézy historického genia loci a čerstvej, rozmanitej a mnohovrstevnatej fotografickej prehliadky, miestami prínosne transcendujúcej do nefotografických výtvarných prejavov akými sú video, priestorové inštalácie, alebo imanentne textové koncepty. Vždy však vychádzajúc z formálnej, obsahovej či historickej podstaty fotografického procesu. Táto „farebná" diverzita návštevníka hravým spôsobom vťahuje do svôjho sveta vzhľadom na fakt, že podmanivá atmosféra bývalého leninovho múzea je saturovaná 13 autorskými a 6 skupinovými výstavami rôzneho prístupu k jednotnej tematike. Je zrejme na mieste podotknúť miernu nekompaktnosť niektorých inštalácií (VŠVU - Galéria na chodbe , UNIGEO HITS!), no výsledný dojem je viac než inšpiratívny. Naratívnosť dokumentaristických cyklov je v opozícii snovej, temnej estetike výtvarne ladených kolekcií. Módna fotografia na jednej strane a vynaliezavé psychologické sondy v podobe vynikajúcich portrétov na strane druhej. Zmes poetiky, temna, dokumentu, fantázie, postkonceptu. Za jeden z najpresvedčivejších momentov azda môžem subjektívne označiť kurátorskú selekciu prác študentov pražskej FAMU s názvom Queer Deer pod vedením Heleny Musilovej a Roberta Silveria. Odvolávajúc sa k animálnym tematikám, snovým predstavám, bytostiam nočných môr a akýmsi fantaskným božstvám prinášajú poctu imaginácii. Spôsob akým mienre potláčajúc autorstvo za cielom prepletenia jednotlivých prác, vytvorenia kurátorskej harmónie a koherentnej monotematickej expozície, vybočili z klasickej „salonizácie rôznych autorov v jednej miestnosti" môžeme bezpochyby označiť za prínosný. Delikátnou výstavou na prvý pohľad bizarných a nekonvečných obrazov
sa stala aj prezentácia Ateliéru reklamnej fotografie Univerzity Tomáša Bati v Zlíne, ktorej z veľkej časti dominovala práca s fotografiou v zmysle poukazovania na negatívny dopad konzumného spôsobu života. Hĺbavým portrétnym dielom vynikala výstava I - self - portraits študentov Inštitútu tvorivej fotografie Slezskej univerzity v Opave v kurátorskej koncepcii Dity Pepe, Leny Jakubčákovej, Anny Gutovej, Ester Erdélyi a Vladimíra „Kiva" Novotného. Poľskú fotografiu zastúpila ukážka diplomových prác študentov Akadémie výtvarných umenií v Poznani pod vedením profesora Jaroslawa Klupsa.


Čo sa týka prehliadky autorských projektov, naskýta sa možnosť zhliadnutia vynikajúceho výberu prác domácich i zahraničných umelcov. Medzi najväčšie hviezdy festivalu rozhodne patria zahraničný autori Charles Fréger / Fr /, Richard Gerst (Us) alebo Bet Orten (Čr), no napriek tomu môžem prekvapivo a hrdo zastať názor, že najpodnetnejšou z nich bola výstava slovenského autora žijúceho v Prahe Danyho Peschla s názvom To the mountains (kurátor Dušan Kochol). Novátorská vizualita, nová fotografická esencia. Hrubosť, živočíšnosť a neha v jednom cykle. Inštalácia veľmi čistého, pedantne muzeálneho riešenia je obsahovo rozohraná, viacplánová a prekvapivá. Jemná forma a hutný, temný obsah harmonizujú a sú nevtieravo podtrhnuté doplňujucimi inštaláciami v podobe priestorových objektov pracujúcich s celkovou myšlienkov série. Nositeľom odkazu sa teda nestávajú len fotografie, ale celá miestnosť pretvorená v multimediálny zážitok, ktorý citlivého diváka nemôže nechať chladným. Dielo dokonalo zapadajúce do celkovej tematiky tohotoročného OFF_festivalu: Beauty and Bizzare. Niečo temné a desivé nás priťahuje a vyvoláva v nás estetický plezír, antagonizmus krásna a podivnosti. Ďalšou výnimočnou prácou je kolekcia Encounters v podaní autorskej dvojice Silvie a Barta Pogody (Sk, Pl), avšak inštalácia podľahla veľmi akademickému riešeniu, a tým z môjho pohľadu stratila na sile, napriek novátorksému tecnickému riešeniu zväčšenín. Ďalšie autorské výstavy predstavili Daniel Laurinc, Lenka Cisarová, Peter Cibák, Branislav Štěpánek, Peter Berko Berowsky, Anton Baša.


Každý zo spomínaných autorov uchopil koreláciu bizarnosti a nádhery svojou vlastnou cestou a spolu vytvorili oslavu tejto bivalentnosti platnej v umeleckom ale i praktickom svete.

Vysokú úroveň festivalu počnúc silnou kurátorskou selekciou, cez dokonalý priestor hlavnej výstavy, efektívnym a profesionálnym marketingom končiac, jemne dehonestuje mierny technický kolaps v podobe nedostačujúceho či úplne absentujúceho osvetlenia niektorých expozícií (Branislav Štěpánek - The Art of pornography, UNIGEO HITS!), čo môžeme považovať za okaté organizačné faux-pas, no prehliadnuteľné v porovnaní s celkovým prínosom OFF_festivalu. Sprievodné výstavy presahujúce múry Piszotryho palácu sú nemenej atraktívne. Výstava Jána Kekeliho v galérii PHOTOPORT (Pražská 11) je ukážkou poslednej práce domáceho autora, jedného z najoriginálnejších úkazou v slovenskej fotografii posledných rokov (okrem iného je Kekeli laureátom ceny Foto roka nadácie VÚB za rok 2012). Projekt 702 °C Roberta Kissa predstavený v KC Dunaj (Nedbalova 3, 4. posch.) je fasinujúcim pohľadom do odpudivého, no prirodzeného a citlivého sveta kremácií. Vo výstavnom pavilóne SNM (Žižkova 16) sa predstavia výsledky medzinárodného fotografického workshopu Tri dielne. V kaviarni Goblins prestavuje svôj cyklus 42 gramov slovenská autorka Zuzana Kmeťová, ktorá činí z nenápadných nehôd pekárenského remesla výstavné artefakty v podobe veľkoformátových fotografií. Rozmanitá paleta prístupov k jednotnému médiu, pestrofarebná škála analýzi podobnej tematiky bizarnosti v komparácii s krásnom.

Komplexne sa teda OFF_festival z môjho pohľadu stal najpríťažlivejšou súčasťou bratislavského Mesiaca fotografie, napriek tomu, že doň produkčne nepatrí. Dušan Kochol, Karolína Kedrová, Andrea Juneková, Lea Lovišková a Ester Erdélyi z alternatívnej akcie v jej 3. ročníku vytvorili profesionálnu prehliadku svetovej úrovne, veľmi výrazne konkurujúcu hlavným výstavám v rámci novembra zasväteného fotografii.

Hlavný blok výstav v Pisztoryho paláci (Štefánikova 25) si môžete prehliadnuť do 23. novembra a to vždy od 16:00 do 19:00 každú stredu a sobotu.

Viac informácií o autoroch, sprievodných výstavách, termínoch a fotodokumentáciu nájdete na www.offfestival.sk

David Koronczi, 4. novembra 2012, Bratislava

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800