The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Zenový mistr Viktor Kolář [David Mužík]

Text byl publikován v časopise Ateliér č. 12/2011

Moravská galerie připravila historicky první důstojnou přehlídku fotografa Viktora Koláře, který spolu s Jindřichem Štreitem a Josefem Koudelkou patří ke svaté trojici českého dokumentu. V porovnání se dvěma dalšími však Kolář zůstával dodnes stranou zájmu, což dává jeho dílu patinu jedinečného a neznalého.

 

Výstavě je věnováno celé přízemí Místodržitelského paláce a více jak sto fotografií tvoří průřez celou Kolářovou tvorbou. Fotografovým celoživotním tématem je Ostrava. Ostrava jako nevyčerpatelná studnice obrazů, jako divadlo světa. V nadčasových situacích fotograf překračuje hranice humanistického dokumentu, ke kterému bývá řazen, a dostává se do končin přímo metafyzických. Nejen subtilnějším povahám musí být jasné, že Viktor Kolář je mimořádný pozorovatel a dokáže ve zdánlivě banální situaci s lehkým humorem vidět a zprostředkovat nadčasové archetypální obrazy. Jejich hledání (či spíše čekání na jejich vynoření) je pro Koláře zenovým cvičením v němž se díky mnohaleté praxi stal mistrem. Na první pohled samozřejmé hledání absolutna vystihuje nejlépe proklamace z poněkud odlišné strany kulturní scény. Definuje jej ostravský electropunkový výtvarník a performer Marius Konvoj svým - “Všechno je jedno a v něm je všechno”.

Lehkost s jakou Kolář snímá své surreálné výjevy je přímo fascinující. Je to důkaz, že klasický černobílý dokument není mrtev a rukou/okem Viktora Koláře se dotýká prazákladních podstat fotografického obrazu, jež nejsou schopny dostihnout ani sebesofistikovanější myšlenkové konstrukce či formální hříčky oblíbené současnými autory.

Lehkou výtku bych měl pouze ke grafické úpravě výstavy. Zbytečný důraz je zde dáván vročení fotografií, čímž je narušována subtilní vazba mezi instalovanými zvětšeninami a pozornost je odváděna k dobovým intencím. Chápu, že časosběrný rozměr Kolářova díla má svou hodnotu, působící částečně jako laická berlička pro uchopení jeho tvorby. Jeho skutečná síla však leží v kanonizaci obyčejného života na archetypální bezčasí, která z něj činí jedinečnou fotografickou osobnost světové úrovně.

Viktor Kolář se narodil roku 1941 v Ostravě. Po okupaci v roce 1968 odchází do Kanady, kde pracuje jako jako dělník při těžbě molybdenu a v niklových hutích v Manitobě, dále ve fotografických laboratořích v Torontu a po získání vládního stipendia fotografuje nákupní centra v Montrealu. V roce 1973 se přes Paříž vrací do Ostravy, kde jej po průvodních perzekucích ze strany policie čeká dráha dělníka v Nové Huti a posléze jevištního technika. Profesionálně se fotografii věnuje od roku 1985, v roce 1991 získává cenu americké nadace Mother Jones a následně cestuje po USA a přednáší. Od roku 1994 je pedagogem na Katedře fotografie FAMU. Letos získal cenu Osobnost roku české fotografie.

Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně
11. 3. 2011 - 5. 6. 2011.

David Mužík

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800