The Information service has been stopped.

We focus on YOUNG-PHOTOGRAPHERS.EU

Péter Pettendi Szabó [Branislav Štěpánek]

Kaplnka sv. Jána Evangelistu na Františkánskej ulici v Bratislave poskytuje nenápadný, a pritom veľkolepý výstavný priestor využívaný aj na Mesiac fotografie. Tento rok hostila projekt maďarského fotografa Pétra Pettendiho Szabóa s názvom „Pozadie - boli ste niekedy v Budapešti?"*. Kurátorsky ho pripravil sám autor.

V úvodnom slove zoznamuje autor diváka s obsahom diela: „Európska únia je jednou z najbohatších oblastí sveta, a pritom 17% jej obyvateľstva má natoľko obmedzené prostriedky, že si nemôže dovoliť ani len základné veci. Zobrazení ľudia žijú v Maďarsku. Väčšina z nich nikdy nebola v Budapešti."**


Autor spracováva tému nevšedne: v rurálnych oblastiach Maďarska vyhľadáva ľudí žijúcich na hranici chudoby a portrétuje ich pred veľkoformátovým meshovým pozadím*** s rozmermi približne 2.5 x 6 m, na ktorom je zobrazená nočná panoráma Budapešti s bohato osvetleným Széchenyiho reťazovým mostom a Budínskym hradom. Fotografovanie prebieha priamo na mieste, kde portrétovaní žijú - na dvore pred ich príbytkom, v záhrade či na lúke za dedinou.
Výsledkom každého portrétovania je diptych pozostávajúci zo samotného farebného portrétu a čiernobielej fotografie zobrazujúcej z odstupu celú scénu - fotografa, portrétovaných, pozadie s Budapešťou aj okolité prostredie. Z  gestikulácie portrétovaných sa dá usúdiť, že oba snímky vznikajú v tom istom okamihu.


Výstavu dopĺňa 37 minútový dokumentárny videozáznam. Zaznamenáva technický priebeh fotografovania a rozhovory s niektorými portrétovanými. Väčšina sa sťažuje na svoju sociálnu situáciu a život v chudobe. Z obrazu Budapešti na veľkoformátovom pozadí sú nadšení. Niektorí z nich si mýlia Budínsky hrad s budovou parlamentu. Je to asi ako rozdiel medzi Hradčanmi a Národným divadlom v Prahe, čo žiaľ svedčí nielen o chudobe, ale aj absencii základného vlastivedného vzdelania.


Teleobjektívom snímaný portrét vytvára dojem, ako keby osoby skutočne stáli na nábreží Dunaja v Budapešti. Sú však v zámernom nesúlade s nočným prostredím, oblečení vo svojom domácom alebo pracovnom odeve a fotografovaní pri prirodzenom dennom svetle****. Na jednej fotografii vidieť ovce, ktoré len podčiarkujú bizarnosť výjavu. Ťažko povedať, či ide o jemnú iróniu, alebo skôr parrovskú parafrázu masovej turistiky hraničiacu so zosmiešňovaním. Autor mal zrejme na mysli to prvé.


Text citovaný na začiatku recenzie je veľkým nedostatkom výstavy. Predstavuje výstavný projekt ako sociálny dokument a navádza na prostoduchú interpretáciu, kde sa konfrontuje šťastná fikcia (reprezentovaná farebným portrétom a teplými tónmi) s tvrdou realitou (v čiernobielom, čiže vizuálne negatívnom prevedení). To však pôsobí dosť prvoplánovo. Fotografie samy osebe umožňujú podstatne hlbšie a zaujímavejšie čítanie.


Problematické sú aj fotografie. Autorovým úmyslom bolo zrejme upozorniť na sociálny fenomén, v ktorom portrétovaní vystupujú ako obete ekonomického a spoločenského systému. Výraz osôb na fotografiách však hovorí niečo úplne iné: portrétovaní pôsobia vyrovnane a spokojne. Divákovi sa natíska otázka, či je napokon dôležité, že tí ľudia ešte nikdy neboli v Budapešti a či náhodou nemajú viac čo povedať oni nám než my im. Pre porovnanie si pripomeňme výstavu španielskeho fotografa Juana Manuela Castra Prieta z minuloročného Mesiaca fotografie. Prieta fascinovali juhoamerické prírodné národy a kolektívne šťastie, v akom dokážu žiť napriek nízkemu HDP. Hoci Pettendiho subjekty žijú len pár kilometrov od nás, fotografie sú svojim účinkom veľmi podobné Prietovým.


Autorovi sa nepodarilo nájsť vhodné výrazové prostriedky na zrozumiteľné stvárnenie svojej myšlienky. V tomto ohľade výstavný projekt zlyháva. Nezlyháva však dielo ako také: divák sa s autorovou ideou predsa nemusí stotožniť a môže nahliadať na dielo vlastnými očami a vlastným rozumom. Nech teda nakoniec posúdi sám.

 

Použitá literatúra:
1. "Kimaradt ez is" - Háttér. Járt-e már Budapesten? Papiruszportal.hu - Kulturális portál. [Online] 11. 05 2008. [Dátum: 05. 12 2010.] http://www.papiruszportal.hu/site/?lang=1&f;=&p;=29&n;=1975.

* projekt v roku 2008 vyšiel aj knižne vo vydavateľstve Holnap Kiadó, Budapešť, ISBN 9789633468234.

** slovenský preklad anglického textu uvedený na výstave je mierne odlišný, ale nepresný - dovolil som si preto použiť vlastný preklad (pozn. aut.)

*** ide o sieťový materiál napnutý na ráme, používaný v tzv. out-of-home reklame. Je veľmi odolný a trvanlivý, umiestňuje sa spravidla na dlhšie obdobie a nahrádza štandardný billboard.

****pozadie je pravdepodobne nasvietené odzadu na zdôraznenie nočného efektu a elimináciu tieňa portrétovaného

This project

is being supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

visegrad fund logo blue 800